Rocznik Gdański 
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 

A+ A A-

Archiwum

Wszystkie archiwalne tomy "Rocznika Gdańskiego" w zdigitalizowanej formie dostępne są w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej: http://pbc.gda.pl/
UWAGA: dostęp ograniczony, w ramach sieci komputerowej Uniwersytetu Gdańskiego.
Czytelników afiliowanych poza UG zapraszamy do czytelni Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, ul.Wita Stwosza 63.

Wszystkie tomy „Rocznika Gdańskiego” w wersji drukowanej dostępne są w Bibliotece Gdańskiego Towarzystwa Naukowego - w siedzibie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, a także w Bibliotece Gdańskiej PAN oraz Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. 

Lista opublikowanych tomów „Rocznika Gdańskiego”

1939
Tom XII (1938)
s. 233
Komitet redakcyjny: dr Roman Battaglia, prof. Adam Czartkowski, prof. dr Marcin Dragan, dr Franciszek Kręcki, prof. dr Marian Pelczar, prof. dr Władysław Pniewski.

1954
Tom XIII (1954)
s. 235
pod redakcją Mariana Des Loges, Ireny Fabian-Madeyskiej i Mariana Pelczar

1955
Tom XIV (1955)
s. 519
Pod redakcją Mariana Pelczar i Ireny Fabiani-Madeyskiej

1956/1957
Tom XV/XVI (1956/1957)
s. 598
Pod redakcją Mariana Pelczar i Ireny Fabiani-Madeyskiej

1960
Tom XVII/XVIII (1958/1959)
s. 378
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1961
Tom XIX/XX (1960/1961)
s. 489
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1962
Tom XXI (1962)
s. 353
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1963
Tom XXII (1963)
s. 313
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1964
Tom XXIII (1964)
s. 301
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1965
Tom XXIV (1965)
s. 284
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1966
Tom XXV (1966)
s. 377
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1967
Tom XXVI (1967)
s. 338
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1969
Tom XXVII (1968)
s. 341
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1970
Tom XXVIII (1969)
s. 323
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1971
Tom XXIX/XXX  (1970)
s. 319
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1971
Tom XXXI z. 1 (1971)
s. 196
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1973
Tom XXXI z. 2 (1971)
s. 303
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1974
Tom XXXII z. 1 (1972)
s. 234
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1972
Tom XXXII z. 2 (1972)
s. 244
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1975 – rok wydania
Tom XXXIII z. 1 (1973)
s. 224
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1975
Tom XXXIII z. 2 (1973)
s. 179
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1976
Tom XXXIV/XXXV (1974/1975)
s. 399
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1977
Tom XXXVI (1976)
s. 256
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1977
Tom XXXVII (1977)
s. 218
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1978
Tom XXXVIII z. 1
s. 301
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1978
Tom XXXVIII z. 2
s. 172
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1979
Tom XXXIX z. 1 (1979)
s. 262
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1979
Tom XXXIX z. 2 (1979)
s. 230
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1980
Tom XL z. 1 (1980)
s.242
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1980
Tom XL z. 2 (1980)
s. 259
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1981
Tom XLI z. 1 (1981)
s. 232
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1981
Tom XLI z. 2 (1981)
s. 227
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1982
Tom XLII z. 1 (1982)
s. 288
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1982
Tom XLII z. 2 (1982)
s. 248
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1983
Tom XLIII z. 1 (1983)
s. 255
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1983
Tom XLIII z. 2 (1983)
s. 214
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1984
Tom XLIV z. 1 (1984)
s. 294
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1984
Tom XLIV z. 2 (1984)
s. 235
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1986
Tom XLV z. 1 (1985)
s. 248
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1985
Tom XLV z. 2 (1985)
s. 247
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1986
Tom XLVI z. 1 (1986)
s. 212
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1986
Tom XLVI z. 2 (1986)
s. 310
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1988
Tom XLVII z. 1 (1987)
s. 289
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1987
Tom XLVII z. 2 (1987)
s. 219
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1989
Tom XLVIII z. 1 (1988)
s.229
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1990
Tom XLVIII z. 2 (1988)
s. 265
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1990
Tom XLIX z. 1 (1989)
s. 239
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1991
Tom XLIX z. 2 (1989)
s. 265
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1991
Tom L z. 1 (1990)
s. 293
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1992 – rok wydania

Tom L z. 2 (1990)

s. 262
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1991
Tom LI z. 1 (1991)
s. 228
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1991
Tom LI z. 2 (1991)
s. 239
Pod redakcją Andrzeja Bukowskiego

1992
Tom LII z. 1/2 (1992)
s. 290
Pod redakcją Edwarda Brezy

1993
Tom LIII z. 1 (1993)
s. 226
Pod redakcją Edwarda Brezy

1993
Tom LIII z. 2 (1993)
s. 220
Pod redakcją Edwarda Brezy

1994
Tom LIV z. 1 (1994)
s. 232
Pod redakcją Edwarda Brezy

1994
Tom LIV z. 2 (1994)
s. 130
Pod redakcją Edwarda Brezy

1995
Tom LV z. 1 (1995)
s. 172
Pod redakcją Edwarda Brezy

1995
Tom LV z. 2 (1995)
s. 146
Pod redakcją Edwarda Brezy

1996
Tom LVI z. 1 (1996)
s. 228
Pod redakcją Edwarda Brezy

1996
Tom LVI z. 2 (1996)
s. 176
Pod redakcją Edwarda Brezy

1997
Tom LVII z. 1 (1997)
s. 235
Pod redakcją Edwarda Brezy

1997
Tom LVII z. 2 (1997)
s. 177
Pod redakcją Edwarda Brezy

1998
Tom LVIII z. 1 (1998)
s. 269
Pod redakcją Edwarda Brezy

1998
Tom LVIII z. 2 (1998)
s. 223
Pod redakcją Edwarda Brezy

1999
Tom LIX z. 1 (1999)
s. 152
Pod redakcją Edwarda Brezy

1999
Tom LIX z. 2 (1999)
s. 208
Pod redakcją Edwarda Brezy

2000
Tom LX z. 1 (2000)
s. 200
Pod redakcją Edwarda Brezy

2000
Tom LX z. 2 (2000)
s. 186
Pod redakcją Edwarda Brezy

2001
Tom LXI z. 1 (2001)
s. 190
Pod redakcją Edwarda Brezy

2001
Tom LXI z. 2 (2001)
s. 344
Pod redakcją Edwarda Brezy

2002
Tom LXII z. 1/2 (2002)
s. 252
Pod redakcją Edwarda Brezy

2003
Tom LXIII z. 1/2 (2003)
s. 254
Pod redakcją Edwarda Brezy

2004
Tom LXIV z. 1/2 (2004)
s. 221
Pod redakcją Edwarda Brezy

2005
Tom LXV z. 1/2 (2005)
s. 230
Pod redakcją Edwarda Brezy

2006
Tom LXVI (2006)
s. 215
Pod redakcją Edwarda Brezy

2009 – rok wydania
Tom LXVII-LXVIII (2007-2008)
s. 193
Pod redakcją Edmunda Kizika

2011 – rok wydania
Tom LXIX-LXX (2009-2010)
s. 225
Pod redakcją Edmunda Kizika

2013
Tom LXXI-LXXII (2011-2012)
s. 178P
Pod redakcją Edmunda Kizika

2016
Tom LXXIII-LXXIV (2013-2014)
s. 277
Pod redakcją Edmunda Kizika

2017
Tom LXXV-LXXVI (2015-2016)
s. 250 (wersja cyfrowa)
Pod redakcją Marii Mendel

2018
Tom LXXVII-LXXVIII (2017-2018)
s. 160 (wersja cyfrowa)
Pod redakcją Marcina Boryczko

2019
Tom LXXIX (2019)
s. 210 (wersja cyfrowa)
Pod redakcją Jerzy Błażejowski, Jerzy Piotr Gwizdała i Maria Mendel

2020
Tom LXXX (2020)
s. 250 (wersja cyfrowa)
Pod redakcją Agnieszki Pawłowskiej-Kubik

2021
Tom LXXXI (2021)
s. 385 (wersja cyfrowa)
Pod redakcją Beaty Możejko

2022
Tom LXXXII (2022)
s. 238 (wersja cyfrowa)
Pod redakcją Marii Mendel

AKTUALNY NUMER 

2023
Tom LXXXIII (2023)
s. 282 (wersja cyfrowa)
Pod redakcją Marii Mendel

Zaproszenie do publikowania tekstów

Szanowni Państwo!

Redakcja „Rocznika Gdańskiego GTN” zaprasza do przesyłania tekstów naukowych w języku polskim lub angielskim, czy innym spośród języków kongresowych, poświęconych problematyce gdańskiej i pomorskiej. Przyjmujemy wcześniej niepublikowane opracowania w kategoriach: artykuły – studia, relacje i komunikaty badawcze; recenzje, sprawozdania, rozmowy. Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania tekstów - zob.: „Dla autorów”.

Teksty prosimy przesyłać za pośrednictwem strony internetowej: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/rocznikgdanski/about/submissions

Ewentualne pytania dotyczące złożenia tekstu prosimy kierować na adres: biuro@gtn.gda.pl

 

"Rocznik Gdański" indeksowany jest w Bazie Humanistyki Polskiej (BazHum), począwszy od tomu nr 75-76: http://bazhum.pl/

Wszystkie archiwalne tomy "Rocznika Gdańskiego" w zdigitalizowanej formie dostępne są w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej: http://pbc.gda.pl/

UWAGA: dostęp ograniczony, w ramach sieci komputerowej Uniwersytetu Gdańskiego.
Czytelników afiliowanych poza UG zapraszamy do czytelni Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, ul.Wita Stwosza 63.