Rocznik Gdański 
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 

A+ A A-

Struktura

„Rocznik Gdański”, zgodnie z blisko stuletnią tradycją, posiada strukturę ramową, w której trzon stanowią rozprawy i szkice naukowe oraz sprawozdania, recenzje i polemiki. Stałe miejsce w strukturze tomów zajmują także sprawy Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (dawniej była to „Kronika Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuki w Gdańsku”) oraz wspomnienia o odchodzących członkach stowarzyszenia. Każdy tom zawiera także krótkie noty o piszących w nim autorach.

Struktura ta jest stała, choć w poszczególnych tomach mogą występować różnice, wynikające ze specyfiki treści, decyzji redaktorów naukowych tomów tematycznych, itp.  

 

Zaproszenie do publikowania tekstów

Szanowni Państwo!

Redakcja „Rocznika Gdańskiego GTN” zaprasza do przesyłania tekstów naukowych w języku polskim lub angielskim, czy innym spośród języków kongresowych, poświęconych problematyce gdańskiej i pomorskiej. Przyjmujemy wcześniej niepublikowane opracowania w kategoriach: artykuły – studia, relacje i komunikaty badawcze; recenzje, sprawozdania, rozmowy. Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania tekstów - zob.: „Dla autorów”.

Teksty prosimy przesyłać za pośrednictwem strony internetowej: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/rocznikgdanski/about/submissions

Ewentualne pytania dotyczące złożenia tekstu prosimy kierować na adres: biuro@gtn.gda.pl

 

"Rocznik Gdański" indeksowany jest w Bazie Humanistyki Polskiej (BazHum), począwszy od tomu nr 75-76: http://bazhum.pl/

Wszystkie archiwalne tomy "Rocznika Gdańskiego" w zdigitalizowanej formie dostępne są w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej: http://pbc.gda.pl/

UWAGA: dostęp ograniczony, w ramach sieci komputerowej Uniwersytetu Gdańskiego.
Czytelników afiliowanych poza UG zapraszamy do czytelni Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, ul.Wita Stwosza 63.