Rocznik Gdański 
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 

A+ A A-

Rada Naukowa

Rada Naukowa „Rocznika Gdańskiego” skupia naukowe autorytety, przemawiające bogactwem doświadczeń naukowych,  doskonałą jakością osiągnięć i wybitnym dorobkiem. Doświadczenia te i osiągnięcia pozostają w bezpośrednim związku z profilem oraz problematyką czasopisma.

Radę Naukową tworzą profesorowie:

Józef Borzyszkowski (przewodniczący)

Dieter Bingen (Republika Federalna Niemiec), Marcin Hintz, Henryka Ilgiewicz (Litwa), Grażyna Kozaczka (Stany Zjednoczone Ameryki), Beata Możejko, Cezary Obracht-Prondzyński, Miloš Rĕznik (Republika Federalna Niemiec), Grzegorz Szamocki, Leonid O. Zashkilniak (Ukraina)

 

Zaproszenie do publikowania tekstów

Szanowni Państwo!

Redakcja „Rocznika Gdańskiego GTN” zaprasza do przesyłania tekstów naukowych w języku polskim lub angielskim, czy innym spośród języków kongresowych, poświęconych problematyce gdańskiej i pomorskiej. Przyjmujemy wcześniej niepublikowane opracowania w kategoriach: artykuły – studia, relacje i komunikaty badawcze; recenzje, sprawozdania, rozmowy. Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania tekstów - zob.: „Dla autorów”.

Teksty prosimy przesyłać za pośrednictwem strony internetowej: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/rocznikgdanski/about/submissions

Ewentualne pytania dotyczące złożenia tekstu prosimy kierować na adres: biuro@gtn.gda.pl

 

"Rocznik Gdański" indeksowany jest w Bazie Humanistyki Polskiej (BazHum), począwszy od tomu nr 75-76: http://bazhum.pl/

Wszystkie archiwalne tomy "Rocznika Gdańskiego" w zdigitalizowanej formie dostępne są w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej: http://pbc.gda.pl/

UWAGA: dostęp ograniczony, w ramach sieci komputerowej Uniwersytetu Gdańskiego.
Czytelników afiliowanych poza UG zapraszamy do czytelni Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, ul.Wita Stwosza 63.