Rocznik Gdański 
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 

A+ A A-

Zespół Redakcyjny

W składzie Zespołu Redakcyjnego „Rocznika Gdańskiego” uwidoczniony jest profil naukowy czasopisma. Współpracują w nim przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych, reprezentujący zróżnicowane dyscypliny, między innymi filozofię i kulturoznawstwo, historię, socjologię oraz pedagogikę. Współpraca ta umożliwia  kompetentną i szybką ocenę wstępną prac, składanych do publikacji w czasopiśmie.  

 

RADA REDAKCYJNA

prof. dr hab. Maria Mendel (Redaktor Naczelna)

dr Agnieszka Pawłowska-Kubik (Zastępczyni Redaktor Naczelnej) 

dr hab. Marcin Boryczko (Sekretarz Redakcji)

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI

Jarosław Balcewicz (zarządzanie, ekonomia), Sylwia Bykowska (historia Gdańska, historia PRL, stosunki narodowościowe na Pomorzu), Tomasz Chinciński (historia XX wieku – okres międzywojenny i II Wojna Światowa), Małgorzata Czermińska (filologia polska, nauki o literaturze), Daniel Gucewicz (dzieje kościołów i związków wyznaniowych po II Wojnie Światowej), Małgorzata Łukianow (historia mówiona, pamięć społeczna, polityka historyczna, Powiśle), Janusz Mosakowski (literatura polsko-niemiecka),  Piotr Paluchowski (historia nowożytna), Dorota Rancew-Sikora (antropologia i socjologia), Magdalena Izabella Sacha (kulturoznawstwo), Anna Paner (historia średniowiecza), Tomasz Szkudlarek (filozofia i pedagogika), Agnieszka Wołodźko (kultura i sztuka, historia sztuki).

 

 REDAKTOR STATYSTYCZNY

Joanna Sadkowska

 

REDAKTORZY JĘZYKOWI

Agnieszka Pawłowska-Kubik (język polski)

Aleksandra Kurowska-Susdorf (język angielski)

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (język niemiecki) 

 

REDAKTORZY TECHNICZNI 

Redaktor wydawniczy (inny w każdym tomie)

Michał Wera (strona internetowa czasopisma)

 

 

 

Zaproszenie do publikowania tekstów

Szanowni Państwo!

Redakcja „Rocznika Gdańskiego GTN” zaprasza do przesyłania tekstów naukowych w języku polskim lub angielskim, czy innym spośród języków kongresowych, poświęconych problematyce gdańskiej i pomorskiej. Przyjmujemy wcześniej niepublikowane opracowania w kategoriach: artykuły – studia, relacje i komunikaty badawcze; recenzje, sprawozdania, rozmowy. Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania tekstów - zob.: „Dla autorów”.

Teksty prosimy przesyłać za pośrednictwem strony internetowej: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/rocznikgdanski/about/submissions

Ewentualne pytania dotyczące złożenia tekstu prosimy kierować na adres: biuro@gtn.gda.pl

 

"Rocznik Gdański" indeksowany jest w Bazie Humanistyki Polskiej (BazHum), począwszy od tomu nr 75-76: http://bazhum.pl/

Wszystkie archiwalne tomy "Rocznika Gdańskiego" w zdigitalizowanej formie dostępne są w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej: http://pbc.gda.pl/

UWAGA: dostęp ograniczony, w ramach sieci komputerowej Uniwersytetu Gdańskiego.
Czytelników afiliowanych poza UG zapraszamy do czytelni Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, ul.Wita Stwosza 63.