Rocznik Gdański 
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 

A+ A A-

Zespół Recenzentów

Zespół Recenzentów poszerza się zgodnie z problematyką szczegółową artykułów nadsyłanych do Redakcji. Członkostwo w Zespole Recenzentów „Rocznika Gdańskiego” wynika ze spełniania kryteriów, takich jak: tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, względnie doktora w obszarze bliskim problematyce ocenianego tekstu; brak członkostwa GTN oraz związku zatrudnienia z GTN jako Wydawcą czasopisma, ponadlokalny charakter osiągnięć naukowych.   

Zespół Recenzentów od roku 2017 tworzą profesorowie i doktorzy habilitowani (alfabetycznie): Mariusz Cichosz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz), Jacek Dominiczak (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk), Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański, Gdańsk), Dariusz Kubinowski (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin), Mirosława Nowak-Dziemianowicz (Uniwersytet Opolski, Opole), Paweł Rudnicki (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław),  Małgorzata Muszyńska (Uniwersytet w Białymstoku, Białystok), Jerzy Szmagalski (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa), Wiesław Theiss (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa), Janusz Trupinda (Muzeum Zamkowe w Malborku)

Do pobrania:

FORMULARZ RECENZYJNY [.docx, 64kB]

 

Zaproszenie do publikowania tekstów

Szanowni Państwo!

Redakcja „Rocznika Gdańskiego GTN” zaprasza do przesyłania tekstów naukowych w języku polskim lub angielskim, czy innym spośród języków kongresowych, poświęconych problematyce gdańskiej i pomorskiej. Przyjmujemy wcześniej niepublikowane opracowania w kategoriach: artykuły – studia, relacje i komunikaty badawcze; recenzje, sprawozdania, rozmowy. Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania tekstów - zob.: „Dla autorów”.

Teksty prosimy przesyłać za pośrednictwem strony internetowej: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/rocznikgdanski/about/submissions

Ewentualne pytania dotyczące złożenia tekstu prosimy kierować na adres: biuro@gtn.gda.pl

 

"Rocznik Gdański" indeksowany jest w Bazie Humanistyki Polskiej (BazHum), począwszy od tomu nr 75-76: http://bazhum.pl/

Wszystkie archiwalne tomy "Rocznika Gdańskiego" w zdigitalizowanej formie dostępne są w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej: http://pbc.gda.pl/

UWAGA: dostęp ograniczony, w ramach sieci komputerowej Uniwersytetu Gdańskiego.
Czytelników afiliowanych poza UG zapraszamy do czytelni Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, ul.Wita Stwosza 63.